Annonser
Annonser

Oversetter

Hva er oversettelse?
Oversettelse er en prosess der en oversetter omskriver teksten fra et kildespråk til målspråket mens den originale betydningen opprettholdes. En av de første oversettelsene vi kjenner var den sørvest-asiatiske oversettelsen av Gilgamesh-eposet i år 200 før Kristus.

Oversettelse av ordspråk (språklige særtrekk, uttrykk og fraser) blir ofte ukorrekte eller blir utelatt fra målspråket. Dette kan medføre at målspråket blir utvidet med lånord.

Arbeidet til en oversetter former et stort antall språk. De ulike språkene har sin nåværende form på grunn av oversetterne. Siden 1940-årene har fagfolk prøvd å finne fram til en maskinbasert løsning på det arbeidet en oversetter gjør, fordi manuell oversettelse både går sakte og er vanskelig. Da Internett ble opprettet, spredte oversettelse seg over hele verden.

Hvordan skal man bruke denne nettbaserte oversetteren?

Det er meget enkelt: kopier eller skriv den teksten du vil oversette fra en bok eller en nettside, velg målspråket på høyre side og klikk på lupe-ikonet (forstørrelsesglass-ikonet). Du trenger ikke engang å vite hva som er kildespråket, fordi programmets språkgjenkjennings-system finner dette ut automatisk. Det eneste du behøver å gjøre er å velge målspråk. Det engelske ordet for oversettelse er Translation

Hvor pålitelig og nøyaktig er en oversetter av denne typen?

Alle vet at det finnes massevis av uttrykk og at vi bruker mange unøyaktige ord. Når man hører et uklart uttrykk, kan man ofte bare gjette seg til den riktige betydningen i den spesielle sammenhengen. Uheldigvis er det slik at en maskin som oversetter ikke er i stand til å gjøre nettopp dette ennå. Det er også slik at selv om de oversetter ordene korrekt, kan de ikke skape grammatisk korrekte setninger hele tiden. Til tross for dette kan vi i de fleste tilfeller likevel forstå den teksten en slik oversetter foreslår, takket være den avanserte teknologien. Det fins mange online oversettere, til eksempel Google translate (også kjent som Google oversetter), Bing oversetter (også kjent som Bing translate),  Babylon.

Hvem trenger en slik oversetter?

Denne nettsiden ble opprettet fordi det finnes et behov for rask og gratis oversettelse. Hver dag bruker hundrevis av mennesker vår oversetter i stedet for ordbøker for å oversette tekster, setninger og ord. Hvis du eksempelvis har mottatt et brev på spansk, tysk eller et annet språk du ikke kjenner, eller hvis du er interessert i internasjonale nyheter eller artikler på et fremmed språk, kan du lese dem omgående ved å bruke vår oversetter.

Hvordan virker vår oversetter?

Til å begynne med ble oversetter-programvare laget på samme måte som vi lærer et språk. Først ble ord og setninger lagret og deretter grammatiske regler og unntak. Problemet var at det finnes så mange språk og unntak at det i seg selv gjorde enhver oversetter treg og unøyaktig. For å bøte på dette begynte oversetterne å bruke kunstig intelligens, slik at de kunne lære av tidligere oversettelser, nettsider og modeller.

Hva trenger du for å ta i bruk en oversetter?

Alt du trenger for å bruke vår oversetter er en nettleser og en Internett-forbindelse. Du kan finne nettsiden vår når som helst og fra hvor som helst ved å bruke din PC, din bærbare PC, nettbrettet ditt eller smarttelefonen din.

Oversettere risikerer alltid å overføre upassende idiomer og låneord fra kildespråket til målspråket, men det er nettopp slike overføringer av låneord og idiomer som har vært nyttige for å berike det språket som blir oversatt. Oversettere har virkelig vært en viktig ressurs for å forme språk slik de er i dag.

Som følge av den industrielle revolusjonen, som begynte i midten av det 18. århundre, kom det etterspørsler etter arbeidsdokumentasjon. Dette gjorde at noen oversettelsesspesialiteter ble formalisert og skoler og yrkesorganisasjoner ble dedikert til det.

Automatisk oversettelse

Siden det er veldig krevende å oversette så har ingeniører ønsket å automatisere oversettingen (maskin oversettelse) eller å gi oversettere mekanisk hjelp (datamaskin oversettelse). Oppfinnelsen av internett har åpnet et helt verdensmarked for oversettere og deres tjeneste og har tilrettelagt for språklokalisering. Det har blitt opprettet studier som er spesielt rettet mot de som vil arbeide som oversettere. Disse

translatørstudiene handler om å systematisk studere teori, beskrivelse og anvendelsen av oversetting.

Det engelske ordet for oversettelse er ’translation’ og kommer fra det latinske ’translatio’ (som kommer fra trans og fero som betyr ”å formidle”). det finske ordet for oversettelse er for eksempel Kääntäjä. De moderne romanske språkene bruker ord for ’oversettelse’ som kommer fra denne kilden eller fra det alternative latinske ordet ’traduco’. De germanske (utenom nederlandsk) og de slaviske språkene bruker også låneord fra disse latinske kildene.

I antikkens Hellas brukte de ordet μετάφρασις for oversettelse som kalles ’metaphrase’, det er en direkte ord for ord måte å oversette og står i kontrast med ’paraphrase’ som er oversettelse ved bruk av andre ord.

Ord for ord oversettelse er likevel en ufullkommen måte å oversette på og kan gi et ord feil betydning eller flere ulike betydninger. Dette er fordi ord har sjelden bare en betydning og betyr forskjellig på ulike språk. Tonefall og måten du sier det på har også mye å si for hva et ord betyr. ’Metaphrase’ og ’paraphrase’ er likevel begge nyttige metoder for å markere de utrolige forskjellene som det går an å anvende når man oversetter.

Et stort ikon innen kunsten å oversette er Rosetta Stone. Denne trespråkelig (hieroglyfiske – egyptisk, demotisk – egyptisk, gammelgresk) steinen ble nøkkelen når de skulle oversette de egyptisk hieroglyfene av Thomas Young, Jean François Champollion og andre. I USA ble Rosetta Stone innarbeidet inn i hjerte til forsvarsliga instituttet.

Diskusjoner rundt teorien og praksisen av oversettelse når tilbake til antikken og viser utrolige kontinuerlige trekk. I antikkens Hellas gjorde de forskjell på ’metaphrase’ og ’paraphrase’. Disse forskjellene ble brukt av den engelske dikteren og oversetteren John Dryden (1631 – 1700). Han beskrev oversettelse slik:

”Når ord dukker opp, bokstavelig grasiøs, så er det en skade for forfatteren at de skal bli forandret. Men siden, Hva er vakkert i et språk er ofte barbarisk, nei, noen ganger tull i et annet språk. Det ville være urimelig å begrense en oversetter til forfatterens smale sti av ord: det holder om han velger noen uttrykk som ikke ødelegger meningen.”

Dryden advarte likevel mot å imitere forfatteren når man oversatte, ”når en maler kopierer fra livet, har han ingen privilegium til å forandre detaljer og egenskaper.

Denne generelle oppskriften på det sentrale konseptet av oversettelse, er like tilfredsstillende som de oppskriftene som har blitt foreslått siden tiden da Cicero og Horace levde. Disse advarte i det første århundre mot å oversette ord for ord (verbum pro verbo).

Til tross for de teoretiske forskjellene så har metoden å oversette ikke blitt forandret siden antikken. Bortsett fra noen ekstreme ’metaphraser’ i middelalderen. Oversettere har generelt sett vist forsvarlig fleksibilitet i å finne ord og setninger som passer slik at den originale meningen og andre avgjørende faktorer ikke blir forandret.

Maskinen Oversettelse

Maskinoversettelse er en prosess der et dataprogram som analyserer kildeteksten og i prinsippet produserer et mål tekst uten menneskelig inngripen. Men i virkeligheten dreier det menneskelige inngrep i både før og etter jobb. Uredigerte maskin oversettelse er tilgjengelig for et stort publikum gjennom verktøy på internett som Babel og StarDict. Disse gir en grov oversettelse som under gunstige omstendigheter, ”gir kjernen” av originalteksten. Det er også selskaper som Ectaco som produserer lomme oversettelse og bruker maskinen oversettelse. Claude Piron skriver at maskinen oversettelse, på sitt beste, automatiserer en lysere del av oversetterens arbeid, desto vanskeligere og mer tidkrevende det er å gjøre omfattende forskning for å løse uklarheter i kildeteksten, som grammatiske og leksikalske behov. Slik forskning er et nødvendig forspill til redigering prosessen og å gi innspill for maskin-oversettelse programvare, slik at produksjonen ikke vil være meningsløse.

På grunn av vestlig kolonialisme og kulturell dominans i de siste århundrene, har vestlige oversettelse tradisjoner i stor grad erstattet andre tradisjoner. De vestlige tradisjoner trekke på både gamle og middelalderske tradisjoner, og på nyere europeiske innovasjoner.

Selv tidligere tilnærminger til oversettelse er mindre vanlig i dag, beholder de viktige når du arbeider med sine produkter, som når historikere vise gamle eller middelalderske poster å sette sammen hendelser som fant sted i ikke-vestlige eller pre-vestlig miljøer. Også, selv om sterkt påvirket av vestlige tradisjoner og praktisert av oversettere undervist i vestlig stil utdanningssystemer, kinesiske og tilhørende oversettelse tradisjoner beholde noen teorier og filosofier som er unike for den kinesiske tradisjonen.

Sensur inom oversetter

Innen oversettelse er sensur (også kalt bowdlerization) definert som overvåking, kontroll og manipulasjon i et tverrkulturelt samspill med kulturelle, estetiske, språklige og økonomiske praksis. Dette gjøres ikke bare ved å straffe publiseringen av uønskede tekster, men også ved å korrigere og noen ganger til og med selv-korreksjon. For å unngå sensur, er ulike strategier brukt, for eksempel ved å ikke oversette sannsynligvis ”farlige” eller ”støtende” ord. En kan skille mellom to hovedkategorier. Institusjonell sensur og individuell sensur.

Betaling

Mange oversettelse jobber er freelance arbeid. Tolken kan tjene mellom 100 og $ 200 per time. Oversettelser er betalt per ord, for eksempel mellom 1 til 2 per ord, avhengig ferdighetsnivå. Smart oversetter kan tjene sekssifret beløp årlig. Heltidsansatte i språktjenester tjene 270000 til 400000 per år, ifølge en fersk undersøkelse.

Oversettere har ønsket å beholde konteksten for å ikke gi ordet eller setningen en ny mening. Når det er nødvendig å nytolke den grammatiske strukturen ved å for eksempel bytte fra aktiv til passiv stemme så gjør de det. De grammatiske forskjellene mellom ”fast ordstilling” språk (som for eksempel engelsk, fransk, tysk) og ”fri ordstilling” språk (for eksempel gresk, latinsk, polsk, rusisk) har ikke vært et hinder. Den spesielle syntaktiske oppbyggingen (setningsoppbygging) i kildespråket blir tilpasset det syntaktiske kravene til målspråket.

Når målspråket har manglet tilsvarende ord som blir funnet i kildespråket vil oversettere låne disse ordene og dermed berike målspråket. Som en følge av denne utvekslingen av ord mellom språk, så er det få ord og setninger som det ikke går an å oversette i de europeiske språkene.

Jo større utveksling og kontakt de to språkene som oversettes har vært (og er), jo større er sjansen for å kunne bruke ’metaphrase’ og ’paraphrase’ når man oversetter de. Det er derimot slik at språket forandrer seg hele tiden (slang), så om man ikke holder seg konstant oppdatert kan man ende opp med å bli forvirret og misforstå og dermed oversette en setning eller ord feil.