Ordliste

En ordliste er et arbeid som gir en omfattende presentasjon av all materie i alle disipliner eller en enkelt disiplin (fagleksikoner). Vi ser også begrepet leksikon eller lærebok som brukes på en større ordbøker. Ordet kommer fra gresk betydningen av encyclopedia ordbok. Suda er navnet på en tidlig greske ordbøker. Normalt publisert et leksikon på trykk i alfabetisk underordnede objekter, fungerer vanligvis som en multi-volum. Det kan være skrevet over flere år, og av mange forskjellige forfattere/eksperter, og deretter vil du også se en ekstra volum og mulig. Volum korreksjon å arbeide. I det siste, er det skrevet leksika kompletteres av elektronisk publisering, først og fremst i CD-ROM-versjoner, og snart selv DVD-utgivelsene. Dette betyr at teksten kan suppleres med et økt antall illustrasjoner kan legge til lyd og video i noen av artiklene. Det er vanligvis flere Søk etter muligheter i en elektronisk ordbok i forhold til en trykt ordliste. Du vil den oft