Ordbok

En ordbok er en alfabetisk liste over ord fra et bestemt språk eller fagområde. Den skiller i en ordbok fra en ordbok og et leksikon.

En ordliste gir bare en kort (eller ingen) effekt data, men informasjon om ordet staving og bøyning, dvs. ren form-relatert informasjon.

Et oppslagsverk inneholder faktisk informasjon. Forskjellen vedlikeholdes ikke i praksis. En ordbok inneholder ofte korte forklaringer om betydningen av visse ord. I et leksikon, for eksempel ofte ønsker å spesifisere den etymologiske informasjon om et ord for å utdype forståelsen av dens betydning for leseren, og deretter enkelt inn ordet form i tillegg til innholdet-relatert informasjon som følger. Skillet mellom ord form og innhold, og dermed skillet mellom ordbøker og leksika, kan dermed ikke opprettholde helt. En ytterligere argument for dette kommer fra språkfilosofi er at ordene selv ikke har skjedd i et vakuum, uavhengig av hva de fikk utpeke. Ord er ikke nøytrale etiketter som vi kan sette noen av de tingene i virkeligheten. Ordene henger sammen med hva de betegne, og dermed kan vi ikke helt skille deres form og innhold.

Den mest kjente svensk ordbok er svensk Academy tilgjengelig på nettet. Akademiet utgir også den svenske akademiets ordbok over det svenske språket. En ordbok kan også være en tospråklig bok som oversetter ord mellom to språk uten å forklare betydningen av ord. For eksempel, en svensk-tysk ordbok oversetter fra svensk til tysk (eller i begge retninger).